Potravinářská chemie» SACHARIN SODNÝ– E 954

(Obchodní kontakt: středisko č.4)
zástupci pro Moravu: Anna Daňková, Věra Kolajová,  email: [email protected]  , Sklady: Sudoměřice nad Moravou 547, 696 67, (tel.: 518 323 820, mobil:  732 827 251)


Obsah této stránky:

 


Charakteristika
Synonyma :  sacharin, sodná sůl sacharinu
Kvalita : farmaceutická , bezvodý (sušený postřikem)
Stupeň kvality : vyhovuje E 954 (kód E) a požadavkům BP 98,USP24,DAB10,EP-E954
Chemický název:  o-benzosulfimid sodný, sodná sůl 2,3–dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu, oxobenzisosufonazol, 1,2-benzisothiazolin-3-on-1dihydrát sodné soli 1-dioxidu
Chemický vzorec: C7H4NNaO3S.2H2O
Einecs : 204-886-1
Použití: potravinářský průmysl 
Vzhled - popis :  bílé krystalky nebo bílý krystalický prášek vytvářející solný povlak na povrchu krystalů, bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzivně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza 
ve zředěných roztocích. 
Rozpustnost: snadno rozpustný ve vodě , velmi málo rozpustný v ethanolu
Specifikace: z certifikátu analýzy výrobce, který je dodáván ke každé zásilce
Trvanlivost: minimálně 5 let a maximálně 10 let od data výroby
Obsah (kvantitativní rozbor) 99,58 % -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne méně než 99 %  a ne více než 101% C7H4NNaO3S  vztaženo na bezvodou bázi
Molekulová hmotnost 241,19 až 241,21
Ztráta při sušení (120 0 C po dobu 4 hodin) 0,89 % -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 15 %
Tavný bod izolovaného sacharinu 228,5 0 C (podle normy má být 226 až 230 0 C)
Amonné soli 12 ppm  (podle normy má být maximálně 25 ppm)
Těžké kovy 4 ppm -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Arzén 1 ppm (maximálně 2 ppm)-podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen 8 ppm -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo 0,8 ppm -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Volná kyselina nebo zásada Vyhovuje podle BP/USP/DAB
Kyselina benzoová a salicylová (benzoát a salicylát) K 10 ml roztoku 1:20 předtím okyseleného pěti kapkami kyseliny octové se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Nesmí se objevit se žádná sraženina nebo fialové zabarvení.
o-toluensulfonamid 7 ppm -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p- toluensulfonamid 7 ppm -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoové méně než 25 ppm -podle vyhlášky 298 / 97 musí být ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné (karbonizovatelné) látky Nejsou přítomny, nevyskytuje se intenzivnější zabarvení než u referencí
Čistota a barva roztoku Bezbarvý , čirý.
Příbuzné látky Bez příbuzných látek.
Síranový popel Vyhovuje – maximum do 2% na základě suché hmotnosti
Organické těkavé látky Bez těkavých látek, vyhovuje dle ISP.

Sacharin sodný splňuje požadavky vyhlášky MZd ČR č. 298/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb k zák. č. 110/1997 Sb. a splňuje také požadavky nejnovější vyhlášky MZd ČR č. 54/2002 Sb. a současně také vyhovuje požadavkům mezinárodních norem BP 98,USP24,DAB10,EP-E954.

  zpět na obsah


Balení a skladování 
Balení 25 kg sudy
Na obalu -označení výrobce (dovozce)
-označení a druh výrobku
-čistá váha
-číslo výrobní šarže a datum výroby
Podmínky skladování Výrobek je nutné skladovat v čistých, suchých skladištích v neporušených obalech . Za těchto podmínek je výrobek stálý.

  zpět na obsah


Ceník  - doprava je v ceně výrobku !
Pro ČR i pro SR individuálně dohodou - na základě platebních podmínek, stávajícího kurzu USD a odběratelských objemů.  
číslo celního sazebníku    29 25 11 00 00 
clo 4,4 %
DPH 5 %

  zpět na obsah


Další informace

Odkazy:

 

  zpět na obsah


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216