Dvoumodulové "chráničojističe" (15 kA) - RCBO

       

   Dvoumodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou (15 kA)

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou BONEGA ("chráničojističe") mají praktickou uživatelskou popisku pod odklápěcím okénkem pro profesionální vzhled Vašich instalací

 

Další výhody
"chráničojističů" BONEGA:

Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče
Snadné sestavování díky N vodiči vlevo
Uživatelský popisek pod odklápěcím okénkem
Snadná návaznost příslušenství
  ...  a přes 40 dalších

Prozkoumat všechny
výhody ...

15 kA vypínací schopnost

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (nebo také RCBO, "chráničojističe" či "jističochrániče") BONEGA dosahují díky několika českým patentům 15 kA vypínací schopnosti až do 63 A char. D i v takto malých rozměrech. 

Dodáváme však také i 10 kA provedení. 

Odlišení reakce jističe a proudového chrániče

Nový "chráničojistič" BONEGA velmi usnadňuje identifikaci poruchy díky patentované signalizaci poruchy pomocí dělené páčky. Podle polohy páčky lze na první pohled odlišit vypnutí uživatelem, reakci jističe a reakci proudového chrániče. Zareaguje-li jistič, spadne do středové polohy barevná část páčky, zareaguje-li proudový chránič, spadne do střední polohy celá páčka. Pokud přístroj vypne uživatel, bude celá páčka ve spodní poloze. Zobrazit podrobnější vysvětlení...

 

Pro přiblížení najeďte myší na obrázek:

zapnuto reakce
jističe
reakce
proudového
chrániče
vypnuto
uživatelem

Co doposud bránilo většímu rozšíření "chráničojističů" ?

Před zahájením vývoje jsme provedli průzkum, jehož cílem bylo zjistit, co doposud bránilo v širším použití proudových chráničů s nadproudovou ochranou. Z výsledků vyplynuly následující problémy, který náš vývojový tým řešil:

Dosavadní překážky rozšíření "chráničojističů" Popis problému Jak toto řeší "chráničojističe" BONEGA
Obtížná identifikace poruchy u dosavadních RCBO nebylo možné zjistit, zda je příčina v překročené hranici reziduálního proudu, ve zkratu či v tepelném přetížení. signalizace poruchy pomocí dělené páčky
Vysoká cena často přesahující 1000 Kč příznivá cena
Nízká vypínací schopnost u některých výrobců jen 6 kA, což jejich použití značně omezovalo pouze pro bytové účely vypínací schopnost 15 kA a tedy možnost využití i v průmyslu
Nerozlišení vypnutí uživatelem a samotným přístrojem ve vypnutém stavu nebylo možné rozpoznat, zda byl přístroj vypnut ručně uživatelem či zareagoval na poruchu signalizace poruchy pomocí dělené páčky
Elektronický princip proudového chrániče přístroje některých výrobců závisely na síťovém napětí magnetický princip proudového chrániče = nezávislost na síťovém napětí
Neodpojování N vodiče Některé typy "chráničojističů" neodpojovaly N vodič. odpojuje i N vodič

Všechny tyto překážky se podařilo vývojovému týmu firmy BONEGA úspěšně odstranit! 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216