Jednomodulové jističe DPN: Montážní návod

       

   


1. propojení jednomodulových jističů dpn (1P+N) s ostatními přístroji

A. Propojení pomocí speciálních lišt

Jednomodulové jističe DPN je možné propojit s ostatními přístroji jako například se 4P a 2P proudovými chrániči, 1P RCBO, 3P jističi, 3P+N jističi či 3P vypínači, 3P+N vypínači, atd. pomocí tří typů speciálních propojovacích lišt. Ty zajišťují jak propojení fáze(í), tak i středního pracovního vodiče "N" a mimo provedení 1P+N také i vhodné "rozfázování".

Konstrukční přednosti lišt:

 • využití k připojení přístrojů z leva od 1P jističů DPN, tedy předřazených přístrojů, kde jsou vidlice pro připojení do horních svorek čímž zůstávají u těchto předřazených přístrojů volné třmenové svorky k pohodlnému připojení vodičů například pro rozvody do další řady, atd.

 • využití k propojení přístrojů z prava od 1P jističů DPN, například jednomodulových "chráničojističů" PEP - 6PJe BONEGA

 • maximální proudová zátěž  na každý pás vidlice samostatně je pro  průřez 10 mm2 65A a pro 16 mm80A

 • standardně jsou dodávané v celkové délce 12 a 18 modulů (na velké zakázky lze dodat i speciální lišty v přesných mírách)

 • i přes to, že ke všem přístrojům BONEGA pro AC (střídavý proud) lze přívodní vodiče dávat jak ze spodní tak z horní strany (bez vlivu na funkčnost) jsou uvedené speciální lišty určeny záměrně k uložení z horní strany přístrojů, aby sálavé teplo z propojovací lišty odcházelo do volného prostoru a nikoli na přístroje (zamezuje se tak tepelnému ovlivňování bimetalu u tepelné spouště v jističové části, což by způsobilo zbytečnou a předčasnou reakci tepelné spouště).

 

Příklady propojení:

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN (lišta 3P+N) se čtyřmi vidličkami a 2 x 14 hřebeny

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN

Horní pohled na 4P lištu

Pohled shora

Čtyřpólový proudový chránič a 3P jistič, se vzájemným propojením 3P hřebenovou lištou v třmenových svorkách. Dále pak navazují jističe DPN se vzájemným propojením 3P speciální lištou a samostatným přívodem „N“ vodiče.

Čtyřpólový proudový chránič, 3P jističe a jističe DPN

Čtyřpólový proudový chránič, 3P jističe a jističe DPN - detail

Dvoupólový proudový chránič a jističe DPN (lišta 1P+N) se dvěma vidličkami a 2 x 16 hřebeny

 

  Propojení dvoupólového chrániče a jističů DPN

Zadní pohled na lištu na DPN
Pohled shora

Třípólový jistič (hlavní jistič) a jističe DPN (lišta 3P+N) se třemi vidličkami a 2 x 15 hřebeny ("N"vodič je nutné připojit do třmenové svorky jističe DPN nebo přes přídavnou svorku)

Třípólový jistič a jističe DPN

Horní pohled na 3P lištu

Pohled shora

B. Propojení "klemováním"

Pokud nemáte k dispozici speciální propojovací lištu, je možné v případě nutnosti propojit jističe DPN s ostatními přístroji tzv. prodrátováním ("klemováním") dle následujícího schématu.

Ilustrační foto propojení jističů DPN s ostatními přístroji

2. propojení jednomodulových jističů DPN (1P+N) navzájem

Můžete si zvolit libovolný systém pro propojení svorek. 

U kombinovaných přístrojů BONEGA P-E-P 6DPN lze použít hřebenové (jazýčkové) normalizované propojovací lišty, které jsou dostupné u většiny prodejců.

Názory na použití vidlicových a hřebenových typů se však různí. viz. rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými propojovacími lištami

Propojení jednotlivých jednomodulových přístrojů DPN mezi sebou z PŘÍVODNÍ strany je možné jak pomocí vodičů "klemováním" tak pomocí hřebenových vidlicových lišt. Přívod lze zvolit shora i zdola. Z důvodu odvodu sálavého tepla ze samotné propojovací lišty však doporučujeme dávat propojení raději z horní strany (nedochází tak k tepelnému ovlivnění bimetalu v jističi).

Z každé strany přístroje jsou dvě svorky pro vstup/výstup fáze a pro vstup/výstup středního pracovního vodiče "N". Obě svorky nejsou ve stejné rovině, ale jsou záměrně výškově odsazené, což umožňuje rychlejší a snadnější propojování několika přístrojů mezi sebou pomocí hřebenových lišt a přispívá také k vyšší bezpečnosti samotného spojení.

Propojení pomocí propojovacích lišt lze řešit těmito způsoby:

a) pomocí dvou 1 pólových hřebenových lišt

Uchycení je pak vedle sebe (jejich hřebenové kontakty musí být na okraji izolace lišty, tedy ne středové verze), kdy:

 • z jednoho hřebenu budou napájené všechny DPN ovšem jen jednou fází
 • z druhého hřebenu bude vycházet napojení na střední pracovní vodič "N“
 • k dispozici jsou vám klasické hřebenové (jazýčkové) propojovací lišty v délce 1m s 57 kontakty s bílou izolací nebo lišty s 13 kontakty s bílou, modrou či černou barvou izolace (viz. propojovací lišty)
   

b) pomocí jednoho kusu 3 pólové hřebenové lišty a jednoho kusu 1 pólové hřebenové lišty

Uchycení je pak vedle sebe (jejich hřebenové kontakty musí být na okraji izolace lišty, tedy ne středové verze), kdy:

 • z jednoho kusu 3 pólové hřebenové lišty budou napájené postupně třemi fázemi všechny DPN v řadě (tedy vždy po trojicích), čímž dojde k rovnoměrnému rozložení zatížení 3F přívodu el. proudu do rozvaděče nn

 • z druhého hřebenu bude vycházet napojení na střední pracovní vodič "N“

c) pomocí jednoho kusu 2 pólové hřebenové lišty a jednoho kusu 1 pólové hřebenové lišty

Uchycení je pak vedle sebe (jejich hřebenové kontakty musí být na okraji izolace lišty, tedy ne středové verze), kdy:

 • z jednoho kusu 2 pólové hřebenové lišty budou napájené postupně dvěma fázemi všechny DPN v řadě (tedy vždy po dvojicích), čímž dojde k rovnoměrnějšímu rozložení zatížení přívodu el. proudu do rozvaděče nn

 • z druhého hřebenu bude vycházet napojení na střední pracovní vodič "N“

 

 

d) přes přídavnou svorku

Vlastní třmenové svorky kombinovaného přístroje mají průřez: 5,1 mm x 6,5 mm = 33 mm2 , jedna z nabízených přídavných svorek (bílá = fázová, modrá = střední pracovní vodič "N") má například průřez hřebenu 4mm x 3 mm = 12 mm2 a vnitřní průměr pro připojení vodičů 7,8 mm = průřez 47 mm2. Lze tak bez komplikací připojit k přístroji přes přídavnou svorku i velmi velké průřezy.

  
 

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216