Elektroinstalační materiál a technika

Ekonomicky výhodné jističe BONEGA® EV-6J do 40A

Jističe BONEGA® EV jsou určeny především pro zákazníky s velkým důrazem na cenu. Přesto však mají v porovnání s konkurenčními  jističi ve stejné cenové kategorii nepřeberné množství praktických montážních a uživatelských výhod. Vysoce tak konkurují levným dovozům.

Přečtěte si srovnání 6 kA a 10 kA jističů
do 63 A dostupných na českém trhu!

Obsah stránky
Montážní výhody:

1. Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

2. Svorky pro více vodičů

3. Zamezení rozevírání vidliček

4. Montážní popis přímo na tělese

5. Snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

6. Velké průřezy svorek

7. Mimořádně pevné provedení svorek

8. Zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

9. Možnost propojení jističů pomocí jazýčkových i vidlicových lišt

10. Malé rozměry

11. Připojování vstupu nebo výstupu z obou stran

12. Vyjímečná pevnost tělesa jističe

13. Připevnění na DIN lištu s rozdílnou tloušťkou

14. Západka s krajní aretací

15. Možnost snadného propojení s dalšími přístroji

16. Úprava svorek proti mezifázovému zkratu

17. Možnost připojení hliníkových vodičů

 

Uživatelské výhody:

1. Uživatelský popis přímo na tělese

2. Barevné ovládací páčky

3. Vysoká provozní odolnost proti otřesům

4. Vyšší krytí samotného jističe

5. Možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

 

Obchodní výhody:

1. Velmi výhodná cena

2. Vysoká kvalita a spolehlivost

3. Rychlost dodávek do 48 hodin po celé ČR

4. Ochrana před zneužitím jističe

5. Dodávky přesně podle objednávek

6. Způsob balení a popis

7. Důkladná, několikanásobná výstupní kontrola každého jističe

8. Neanonymní výroba

9. Spolehlivě pracují při kmitočtu jak 50, tak 60 Hz

10. Mezinárodní certifikace

Další informace

Ceník ke stažení

Rozdíly mezi původní a novou řadou jističů EV

Technické parametry

Není jistič jako jistič: podrobné srovnání 6 kA a 10 kA jističů do 63 A

Katalog v PDF

Certifikáty

O krytí IP

Odborné dotazy

Kde nakoupit výrobky BONEGA

Dodavatelské podmínky

Jak nakupovat

 

Montážní výhody

blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

Již nikdy se vám nestane, že vodič
nebude správně připojen.

Svorka s blokační závorou

 

A                B              C

Pozice A - plně otevřená svorka

Pozice B - počátek svírání vodiče do svorky

Pozice C - částečně zatažená svorka, kdy je prostor pod svorkou postupně uzavírán blokační závorou

Konstrukce je založena na tom, že každá svorka má ve své pohyblivé spodní části takzvanou "plochou blokační závoru", která se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Zamezuje tak vsunutí vodiče pod třmen svorky (jak se to stává u jiných jističů),čímž by nedošlo k sevření vodiče do svorky.

 

Jedná se o unikátní řešení pro předcházení problémům při připojování vodičů k jističi, kdy při montáži není do svorky přímo vidět . Tento princip tedy zcela vylučuje možnost vsunout vodič omylem pod svorku, která by pak byla sice dotažena, ale bohužel bez vodiče. Pokud se na to u jiných jističů nepřijde ihned při montáži, dochází často ke skrytým reklamačním montážním závadám, které se mnohdy projevovaly až u uživatele (vodič mohl být sice v kontaktu se svorkou, ale při vyšším zatížení okruhu došlo doslova k vyhoření a tím k přerušení obvodu). Výrobcům rozvaděčů tak vznikaly nepříjemné dodatečné náklady na velmi "snadné" odstranění takových závad.


Toto řešení tedy nejen předchází reklamacím, ale také velmi zrychluje montáž a přispívá ke spolehlivosti.

Zpět na obsah

Svorky pro více vodičů

Spodní třmenové svorky jsou vyrobeny ve tvaru písmena "V" čímž umožňují důkladné sevření i více vodičů o různých průměrech.

 

Více informací: zavedení nových svorek

Zamezení rozevírání vidliček

Samotná hlavička šroubu není ve spodní částí rovná, ale cylindrická (kónus směrem dovnitř hlavičky), což způsobuje vtahování hmoty dvou vidliček směrem dovnitř a ne ven, jako tomu bylo doposud.

Spodek hlavičky má ostrý břit, který se zařeže do propojovací lišty znemožní její roztažení (naše celosvětově unikátní řešení).

 

Více informací: zavedení nových svorek

Zpět na obsah

Montážní  popis přímo na tělese

Montážní popis je vždy ve vhodném zorném úhlu.

Na každém tělese jsou dvě plošky o rozměrech o šířce 17,6 mm a výšce 5,7 mm.

 

Místa jsou volena tak, aby při uložení jističe v rozvaděči pod úrovní očí bylo možné použít horní popisovací plošku a při uložení nad úrovní očí spodní popisovací plošku.

Zpět na obsah

snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

Nebudete mít problém s upevněním ani ve starých rozvaděčích.

Především při opravách ve starých rozvaděčích oceníte možnost uchycení jističů BONEGA® P-E-P na rovnou plochu bez použití DIN lišty. Tato varianta nevyžaduje žádnou úpravu jističe.

 

Princip:

 1. Do rovné plochy našroubujte na požadované místo šroub s plochou hlavou a nechte jej 5 mm nedošroubovaný od plochy.
 2. Na takto připravený šroub nasuňte jistič, kde je k tomu účelu v horní části uzpůsobený výřez
 3. Ve spodní části zasuňte aretační západku do krajní "zavřené" polohy a otvorem v této západce jistič druhým šroubem připevněte k rovné ploše.

 Takto vytvořené spojení je neobyčejně pevné.

Zpět na obsah

velké průřezy svorek

Ani velký průřez vodiče vás nezaskočí.

V celém rozsahu hodnot jmenovitých proudů (až do 63 A) je možné použít vodič o průřezu až 35 mm2 pro plný vodič a 25 mm2 pro slaněný vodič. Samotný geometrický průřez svorek je však 50 mm2. Průřez 35 mm2 u všech jmenovitých hodnot jistě oceníte při montáži větších průřezů vodičů.

Odpadá tak nouzové řešení pomocí přídavných svorek, kde mohou vznikat přechodové odpory.

Zpět na obsah

mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Narozdíl od jiných jističů je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Možnost roztržení při montáži je vyloučena i při překročení normou povoleného namáhání na krut (větším než 2 N.m).

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné).

Zpět na obsah

zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

Tvar obalu neumožňuje vypadnutí šroubů.

Otvor pro šroubovák v obalu jističe má menší průměr než průměr hlavy šroubu, a proto nemohou šrouby z tělesa jističe vypadnout.  Hlava šroubu je vyrobena tak, aby umožňovala dotažení pomocí křížového šroubováku typu POZIDRIVE i pomocí plochého.

Zpět na obsah

možnost propojení jističů pomocí jazýčkových i vidlicových lišt

Můžete si zvolit libovolný systém pro propojení svorek.

 

U řady jističů P-E-P lze použít jak vidlicové, tak i hřebenové (jazýčkové) normalizované propojovací lišty.

 

Názory na použití těchto dvou typů se však různí. viz. rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými propojovacími lištami

 

Jednopólové jističe lze propojit i tzv. "německých" způsobem a to speciální lištou bez izolace. Při tomto způsobu je nutné odlomit obě zábrany proti mezifázovému zkratu.

Zpět na obsah

malé rozměry

V rozvaděči získáte další místo pro montáž.

 

Svými rozměry se řadí k nejmenším na světě (v montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů). Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto jističů v malých plastových bytových rozvaděčích.

 

Podrobnosti najdete v technických paramtrech.

Zpět na obsah

připojování vstupu nebo výstupu z obou stran

Možnost zapojení přívodu podle potřeby.

Vstup nebo výstup lze připojit jak na horní tak i na dolní svorku, aniž by byla jakkoli narušena funkce jističe. Tato výhoda vám umožní jak snadnější montáž, tak i různé variability řešení skladby rozvodů v samotných rozvaděčích. Oceníte především v rozvaděčích s víceřadým uspořádáním, kde lze přivést přívod mezi dvě řady (úspora vodičů i času).

vyjímečná pevnost tělesa jističe

Zvýšená mechanická spolehlivost
u vícemodulových provedení.

Přestože jsou vícepólová provedení řešena stavebnicovým systémem je spojení jednotlivých modulů vyjímečně pevné. Pevnost je daná:
 • velmi promyšlenou volbou místa pro nýty
 • počtem nýtů
 • vlastním provedením krabičky se stabilizačními zámky a čepovými spoji

Zpět na obsah

připevnění na DIN lištu s rozdílnou tloušťkou

Nebudete zaskočeni ani nestandardními DIN lištami.

Jističe jsou primárně určeny pro připevnění na lištu DIN EN 50 022 (šířka - 35 mm, s rozsahem tloušťky 0,8 - 2 mm). Na evropském trhu se však vyskytují DIN lišty mimo tento rozsah. Provedení pohyblivé i pevné západky u jističů BONEGA® P-E-P umožňuje uchycení i na méně přesné provedení DIN lišt.

Zpět na obsah

západka s krajní aretací

Zrychlení montáže a demontáže.

Upínací mechanismus s pohyblivou západkou umožňuje:

         

a) uchycení jističe na DIN lištu pouhým "zaklapnutím"

 1. Pokud tomu již tak není, zasuňte západku z polohy B do polohy A (poloha dodávaná z výroby).
 2. Zavěste jistič v horní části za výstupek na horní hranu DIN lišty a kyvným pohybem zacvakněte za spodní hranu DIN lišty.

b) rychlou demontáž z DIN lišty

 1. Ze zajištěného stavu v přesuňte západku až do krajní polohy např. pomocí šroubováku, který prostrčíte přes otvor západky a povytáhne se směrem ven.
 2. Západka zůstane zaaretována a šroubovák se může vytáhnout.
 3. Nyní lze jistič vytáhnout z DIN lilšty.

Tuto výhodu oceníte především při demontáži vícepólových jističů, kde stačí na odjištění pouze jeden nástroj, neboť západky stačí povytáhnout do krajní aretační polohy. U jiných jističů musíte k této operaci použít např. dva šroubováky a současně vyjímat jistič z DIN lišty. U jističů BONEGA® EV  je tak demontáž mnohem jednodušší a rychlejší.

Zpět na obsah

možnost snadného propojení s dalšími přístroji

Výška svorek odpovídá dalším navazujícím elektrickým přístrojům značky BONEGA® , jako jsou proudové chrániče, modulové vypínače, jističe BONEGA® P-E-P, atd.

 

Možnost připojení hliníkových vodičů

Svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Jističe BONEGA EV umožňují připojení mj. i hlinikových vodičů protože svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené. Viz. prohlášení.

Toto technologické řešení zcela vylučuje problém jiných výrobců, kteří používají pro své přístroje jen měděné svorky bez povrchové úpravy nebo jen povrchově kadmiované nebo pozinkované. Chemicky se totiž měď s hliníkem naprosto nesnáší , protože způsobuje velmi rychle silnou oxidaci a tím velké přechodové odpory a následné zahřívání spoje. Za určitých podmínek může dokonce mezi mědí a hliníkem ve svorce nastat jiskření, které způsobuje postupné narušování spoje a to i přesto, že je vodič ve svorce pevně utažen. Postříbřená svorka má sice více jak 2 x vyšší cenu než samotná měděná, ale cesta kvality se v tomto směru jistě vyplatí.

 

Přehrát animaciúprava svorek proti mezifázovému zkratu

Jističe BONEGA® odstraňují nebezpečí
mezifázového zkratu např. jen ionizací vzduchu.

 

 

Jistič BONEGA P-E-P: Úprava proti mezifázovému zkratu   Jistič BONEGA P-E-P: Připojení pomocí vidlicové lištyTřípólový jistič BONEGA P-E-P: Svorky

Těleso jističe je v úrovni horní části svorky (sloužící pro propojení pomocí vidlicové lišty) vybaveno z obou stran izolačními odlomitelnými přepážkami (v některých zemích Evropy se používá jiný systém propojení - proto odlomitelné). Tyto přepážky zamezují možnému mezifázovému zkratu v případě propojení vícemodulových provedení pomocí vícefázových propojovacích vidlicových lišt. K tomuto zkratu může běžně dojít po ionizaci vzduchu nebo při nepatrné vlhkosti, které napomohou vzniku elektrického oblouku.

 

 


Uživatelské výhody

Uživatelský popis přímo na tělese

I v případě demontované krycí desky rozvaděče máte stále přehled, který okruh jistič chrání.

 Každý jistič má na čelní straně plochu pro popis (u jednoho modulu šířka 15,4 x výška 5,4 mm).

Zpět na obsah

barevné ovládací páčky

Barevné páčky zvyšují přehlednost
a splňují požadavky rozvodných závodů.

Standardně dodáváme jak v barevném provedení podle hodnot jmenovitých proudů (odpovídajícím značení paticových pojistek), tak na zakázku i v provedení černém.

Zpět na obsah

vysoká provozní odolnost proti otřesům

Charakteristiku jističe není možné změnit pádem ani otřesem.

Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem je konstrukčně řešena tak, že nemá žádný nastavitelný prvek. Charakteristika jističe je daná volbou průřezu měděného drátu cívky, počtem závitů a předpětím pružiny v jádře cívky. Toto konstrukční řešení tedy vylučuje, že by naše jističe pádem nebo otřesem mohly jakkoli změnit uvedenou charakteristiku.

Zpět na obsah

vyšší krytí samotného jističe

Konstrukce obalu chrání před poraněním
el. proudem při dotyku prstem.

Jistič BONEGA P-E-P: Ochrana IP - obr.1  Jistič BONEGA P-E-P: Ochrana IP - obr.2  Jistič BONEGA P-E-P: Ochrana IP - obr.3

Krytí IP 20 má již samotný jistič - svou konstrukcí tedy již chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů.

Zpět na obsah

možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

Možnost zaplombování i pro speciální účely.

Zaplombování páčky je umožněno tím, že v obou bočních vodících stěnách vypínací páčky jsou otvory, kterými lze protáhnout plombovací drátek. Ten prochází současně drážkou v pohyblivé páčce, která je na ní vytvořena v zapnuté i vypnuté poloze a tím znemožňuje pohyb vlastní páčky.

V případě, že je páčka zaplombovaná v poloze zapnuto, nebrání tato nehybnost vlastní funkčnosti jističe. V případě zkratu či přetížení bude elektrický okruh odstaven (nezávisle a bez omezení na fixované poloze páčky).

Obal jističe umožňuje zaplombování páčky bez vlivu na umístění sousedních jističů.

Zpět na obsah


Obchodní výhody

velmi výhodná cena

Vzhledem k tomu, že naše ceny jističů BONEGA® EV-6J jsou mimořádně nízké, jsme velmi často srovnáváni s jističi dováženými z Asie.
 

Co Vám však asijské dovozy většinou nenabídnou:

Na první pohled jsou tedy z výše uvedeného srovnání patrné zásadní rozdíly, které přispívají k vytváření dlouhodobých vztahů mezi námi a našimi zákazníky.

Vysoká kvalita a spolehlivost- Záruka 36 měsíců

Naše výroba elektropřístrojů se vyznačuje vysokou precizností a neustálým hledáním inovací.

Rychlost dodávek do 48 hodin po celé ČR

Nemusíte držet vysoké skladové zásoby.

Tato výhoda je dána dvěmi opatřeními:

Další informace: dodavatelské podmínky

Zpět na obsah

ochrana před zneužitím jističe

Splňují požadavky rozvodných závodů na nerozebiratelnost.

Vícepólové jističe BONEGA® EV nelze bez porušení rozebrat jen tím, že by se odstranilo propojení mezi natahovacími páčkami a jednotlivé póly by pak mohli začít fungovat samostatně (hrozilo by např. možné ovlivňování denní a noční sazby). Tuto vlastnost vyžadují především rozvodné energetické závody.

 

Vzájemné propojení fází není u našich jističů jen mezi páčkami, ale také pomocí čepů, které jsou vloženy mezi póly a zasahují bočním otvorem přímo do vnitřního mechanizmu. Vícepólové provedení je pak ještě spojeno nýtováním. Navíc samotná propojovací a krycí lišta mezi páčkami se při odejmutí viditelně znehodnotí. Jakýkoliv zásah do jističe je tedy na první pohled rozpoznatelný.

Zpět na obsah

dodávky přesně podle objednávek

Netrváme na odběrech po celých baleních.

Abychom vás nenutili držet zásoby méně používaných typů, zabezpečujeme dodávky přesně na kus bez podmiňování odběrů po celých baleních. Navíc v rámci zjednodušení objednávání faxem nebo emailem jsou vám k dispozici objednávky k vytištění, které si mohou vaši nákupčí nakopírovat a doplňovat do nich jen počty kusů a po té odfaxovat nebo je poslat emailem. Samozřejmě přijímáme i telefonické objednávky.

Zpět na obsah

způsob balení a popis

Rychlá orientace v baleních.

Krabičky jsou uzpůsobené na 12 modulů, takže v krabičce je buď 12 ks jednopólových, 6 ks dvoupólových, 4 ks třípolových nebo 3 ks čtyřpólových jističů (celková váha jističů v jedné krabičce se pohybuje podle typů okolo 1,3 kg). Přesné váhy jističů viz. Dodací podmínky - přepravní informace pro elektromateriál.

 

Z jedné strany krabičky je popisovací štítek, kde je uveden především typ, charakteristika, hodnota jmenovitého proudu a počet kusů.

V případě, že je v krabičce více typů jsou na štítku vyznačeny typy a počty kusů, které se tam dopisují ručně. Jistě tento způsob značení oceníte nejen při přebírání dodaného zboží, ale také při vlastní montáži.

Zpět na obsah

Důkladná, několikanásobná výstupní kontrola každého jističe

Každý jistič projde několikanásobnou výstupní kontrolou.

 

Vysoké kvality je dosaženo kromě vhodné volby materiálů, samotné konstrukce a pečlivé montáže také několikanásobnou výstupní kontrolou všech parametrů u každého jističe. Za tímto účelem jsme si nechali na zakázku vyvinout speciální zkušební stolice včetně zkušebního softwaru.

Aby se při kontrole eliminovali nepřesnosti způsobené změnami podmínek prostředí (teplota atd.), provádí se několikrát v průběhu směny kalibrace. Pro každou hodnotu jmenovitého proudu i charakteristiku je vytvořen kalibrační vzorek.

Kontrola probíhá v následujících fázích:

 1. trojnásobná kontrola elektromagnetické rychlospouště s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem. Tímto se navozuje situace, kdy došlo v jištěném okruhu ke zkratu.
  Každý vyrobený kus prochází přes počítačem řízenou speciální zkušební stolici, na které se nejprve prověřuje funkce jističe na spodní hranici požadované jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky (B,C nebo D), při které ještě nesmí dojít k vypnutí, a na ni ihned navazuje zkouška proudem horní hranice jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky, kde už musí dojít k vypnutí a rychlost vypnutí jističe při zatížení tímto proudem musí být menší než 0,1s. Tento zkušební cyklus se opakuje třikrát !
 2. minimálně 2-násobná kontrola opožděně pracující tepelné spouště pro ochranu před přetížením. Navozuje se situace, kdy sice nedošlo k poškození elektrického obvodu, ale k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit.
  Pokud bimetal nezareaguje přesně, jeho funkce se mechanicky doladí. Mezi jednotlivými zkouškami se nechá jistič vždy zchladit.
  Minimálně jedenkrát za pracovní směnu se provádí ještě kompletní test podle ČSN EN 60898 - dlouhodobá zkouška tepelné spouště u náhodně vybraných vzorků.
 3. minimálně 5-násobná kontrola mechanické spolehlivosti. Tato zkouška je součástí dvou předchozích, kdy dochází k prověřování vlastních zapínacích a vypínacích mechanismů.

Zpět na obsah

Neanonymní výroba

Každý kus jističe je ze spodní strany orazítkován symboly, které značí charakteristiku, hodnotu jmenovitého proudu, výrobní měsíc (od počátku výroby) a číslo konkrétní pracovnice (pracovníka), který výrobek složil (a). Tím je zajištěna dohledatelnost v případě reklamací a samotné pracovníky to tak motivuje k větší odpovědnosti za provedenou práci.

Zpět na obsah

spolehlivě pracují při kmitočtu jak 50, tak 60 Hz

Možnost použití např. i na americkém trhu.

Změna frekvence má zcela zanedbatelný vliv na funkci jističe.

Zpět na obsah

Mezinárodní certifikace

Snadnější uplatnění výrobků v zahraničí.

(především rozvaděčů) do celé Evropy a to díky získanému certifikátu SEMKO pro celou EVROPU.

Zpět na obsah

Katalog výrobkůCeník ke stažení (doporučené koncové ceny)Kde nakoupit?Vyžádat schůzkuSrovnání 6 kA a 10 ka jističů do 63 A na českém trhuPřidejte svůj nápad!


odbytové oddělení - paní Adriana Jamná, tel. 518 335 216, mobil: 732 834 610, email : [email protected], 696 66  Sudoměřice nad Moravou 302, jednatel společnosti ing. Roman Hudeček, mobil: 603 542 347, [email protected]


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216