Modulové přístroje BONEGA P-E-P » Proudové chrániče do 63A

Technické údaje k magnetickému proudovému chrániči BONEGA P-E-P 10P63 do 63 A

1. Rozměrové schéma magnetického 2P proudového chrániče BONEGA PEP-10P do 63A

Rozměrové schema jističe BONEGA<sup>®</sup> E6000 E 

Výška opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty je 33,0 mm.

Výška horní opěrné části svorky od DIN lišty je 19 mm.

 

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 81 mm) nás řadí k nejmenším na světě.

V montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto vypínačů v malých plastových bytových rozvaděčích.

zpět na obsah

2. CHARAKTERISTIKA

Proudové chrániče BONEGA® řady PEP-10P63 do 63A jsou určeny pro montáž do elektrických rozvaděčů s uchycením na lištu DIN 35 mm nebo pomocí šroubů na rovnou plochu.

 

Ve spojení s ostatními přístroji BONEGA řady PEP vytváří ideální kombinaci přístrojů pro moderní řešení elektroinstalačních systémů.  

 

Jsou označené logem BONEGA® a vyrobeny podle normy ČSN EN 61008-1 (kapitola 3.3.4) na principu magnetickém, a tudíž jsou nezávislé na sítovém napětí. Při přerušení napájení  jsou stále funkční. 

 

Jsou vyráběny jak v jednofázovém (dvoumodulovém) provedení, tak i v třífázovém (čtyřmodulovém) provedení.

 

Vypínací hodnoty magnetických proudových chráničů:

Jmenovitý proud

Vypínací hodnoty by měly být dle normy vždy v rozsahu mezi 50% až 100% tedy

Magnetické proudové chrániče BONEGA P-E-P

30 mA 15 mA - 30 mA 15 mA - 22 mA
100 mA 50 mA - 100 mA 55 mA - 85 mA
300 mA 150 mA - 300 mA 155 mA - 285 mA

 

Kritická hodnota proudu ohrožující lidský život je 0,1 A (to je 100 mA). Některý člověk je schopen odolávat i vyššímu proudu než je 100 mA. V těchto případech však záleží na době působení, odporu, atd. Pro ochranu lidského života je tedy nutné použít proudové chrániče o hodnotě 30 mA, dle našich zkušeností s vlivy prostředí (vlhkost, teplota, atd..) nastavujeme nižší hodnotu. Z praxe víme, že pokud nastavíme hodnotu na 22 mA, tak při revizi se naměří v novém, neobydleném a ještě vlhkém bytě a tím i rozvaděči (který by se při provozu sám o sobě vysušil) extrémně až o 7 mA více.

 

Vypínací čas nesmí být podle normy delší než 300 ms:

Rychlosti vypnutí magnetických proudových chráničů BONEGA řady PEP-10P se pohybují v těchto rozmezích:

Naměřené rychlosti vypnutí magnetického proudového chrániče závisí především na dvou skutečnostech (pokud pomineme významné mechanické záležitosti jakými jsou například tření vypínacího mechanizmu, atd.) :

a) místo na "sinusovce" střídavého proudu v okamžiku impulzu pro vypnutí chrániče

Čas průběhu sinusovky při našich frekvencích 50 Hz je 20 ms. Jestliže například maximum sinusovky je postaveno na hodnotě 40 mA a vypínací hodnota chrániče je nastavena na 30 mA, a okamžik impulzu pro vypnutí je až v druhé polovině první (horní) půlvlny, pak reakce cívky na okamžik impulzu nastane až ve druhé (spodní) půlvlně. Mezi tím může uběhnout čas a tím prodlení až 10 ms. To znamená že tak velký rozdíl se může projevit mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními a jednoho a totéž proudového chrániče !!!

b) velikost proudu, který je schopen naindukovat vypínací cívku

ČSN EN 61 008, která se týká proudových chráničů jasně definuje pro rychlost vypnutí maximální časové hranice v závislosti na proudu IN :

pro 1 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 0,3 s to je 300 ms
pro 2 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 0,1 s to je 100 ms
.....
.....
pro 5 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 40 ms

To znamená, že například u hodnoty proudového chrániče 30 mA je to:

pro případ 1 x IN - 30 mA = 30 mA nejpozději do 300 ms
pro případ až 5 x IN - 30 mA = 150 mA, kdy musí zareagovat nejpozději za 40 ms.

Norma tedy pamatuje na případy prodlení uvedných výše za a) když při maximálním pětinásobném zatížení poskytuje čas až 40 ms. Stejně tak zohledňuje čas pro naindukování cívky, kdy při IN může být až do 300 ms.

Všechno v normě vychází zase s ohledem na to, aby čas pro vypnutí byl více než dostačující pro záchranu lidského života i lidí se zvýšenou přecitlivělostí.

3. Přehled parametrů

Bezpečnostní parametry

Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost: 10000 A
Max. předřazená pojistka proti zkratu: hodnoty jmenovitých proudů 1 až 40A: <= 40A
hodnoty jmenovitých proudů 40-63 A :<=63 A
Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku je řešena pomocí izolačních přepážek.
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný chránič (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný chránič (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče) IP 40 pro vestavěný chránič - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)
Montážní parametry
Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota: - 20°C až +55°C
Upevnění chrániče: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou

 

b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů

 

c) chránič má ze spodní strany blokaci proti náklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)

Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze chrániče vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení - cca 1,5 mm), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Možnost připojení hliníkových vodičů ano (postříbřené svorky)
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost: a) s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky)

 

b) spodní část svorky je ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru

 

c) spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše) průřez (š.xv.) : 2x (8,2 x 7,8 mm) = 63 mm2

 

d) obvyklá připojitelnost: 35 mm2 plný vodič, 25 mm2 slaněný vodič

 

e) délka závitu šroubu v třmenové svorce je 3,4 mm

 

f) svorka je vyrobena z jednoho kusu plechu a je spojena přeplátováním (zamezení roztržení svorky)

 

g) šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky

 

h) poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt

Horní hlavičkové svorky: a) umístěny na  horní i spodní straně chrániče (obecně lze však doporučit propojení chráničů vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky neboť se tím předchází ohřívání samotného chrániče sálavým teplem z lišty)

 

b) spodní část hlavy šroubu je s břitem (zamezuje rozevírání vidliček při dotahování))

 

c) spodní část hlavy šroubu je kónická směrem k závitu (způsobuje svírání vidlicových propojovacích lišt směrem k dříku = zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)

Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 4 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): libovolně z obou stran (lze měnit vstup s výstupem)
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast chrániče nebo na předem připravené popisky) popis je pod průhledným odklápěcím krytem rozměry: šířk a 23 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm (u 2P i 4P) materiál: obyčejný kancelářský papír předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz/elektro
Montážní popis na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení chráničů (u otvoru pro šroub) dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 12,7 x výška 4,0 x tloušťka 0,5 mm předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz
Možnost zapojení přívodu zdola i s shora: Ano
Aplikační parametry
Počet pólů: 2, 4
Typ: AC, A, S
Jmenovité proudy: 0-6, 0-10, 0-13, 0-16, 0-20, 0-25, 0-32, 0-40, 0-63 A
Jmenovitý reziduální proud IΔn: 30, 100, 300, 500 mA
Jmenovité napětí: 2P 230 V 50/60 Hz

4P 230/400 V 50/60 Hz

Příslušenství: signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště
Provozní teplota okolí: - 5 °C až +40 °C podle nařízení ČSN EN
Kalibrační teplota: +30 °C podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Provozní parametry
Testování: každého kusu při výrobě
Odvod tepla: odvětrání  "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly (zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 10 000 cyklů (zapnutí a vypnutí)
Životnost elektrická: >= 10 000 cyklů (zapnutí a vypnutí)
Vyráběny podle normy: ČSN EN 61 008 (kapitola 3.3.4)
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů: zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zamezení přístupu prachu
Kontrola konečným uživatelem: testovacím tlačítkem 1x za 6 měsíců
Platné patenty (počet): ano (1)
Popis - patent 1: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C
Průmyslová ochrana: chránič jako celek je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin  

Schema

Katalog výrobkůCeník ke stažení (doporučené koncové ceny)Kde nakoupit?Vyžádat schůzkuSrovnání 6 kA a 10 ka jističů do 63 A na českém trhuPřidejte svůj nápad!


odbytové oddělení - paní Adriana Jamná, tel. 518 335 216, mobil: 732 834 610, email : [email protected], 696 66  Sudoměřice nad Moravou 302, jednatel společnosti ing. Roman Hudeček, mobil: 603 542 347, [email protected]


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216