Elektroinstalační materiál a technika

Průmyslové stykače ELES

Obsah stránky

1. Obrázky

2. Základní technické údaje

3. Všeobecné provozní podmínky

4. Rozměry

Další informace

Ceník ke stažení

Podrobné technické údaje

Katalog v PDF

Certifikáty

O krytí IP

Odborné dotazy

Kde nakoupit výrobky BONEGA

Dodavatelské podmínky

Jak nakupovat

Stykač ELES - MPC

Obrázky

Stykač ELES - MPC    Stykač ELES - MPC

Základní technické údaje stykačů ELES - MPC:

vhodné především pro spínání asynchronních motorů s kotvou nakrátko a to jak pro spouštění z klidu, tak k vypínání v chodu motoru

Technické údaje
Proudové zatížení  (A): 9 až 95
Kategorie   AC - 3  (3 fázový střídavý proud)
Ovládací napětí   a) AC 230 V 50/60 Hz  (střídavý proud)
b) AC 24 V 50/60 Hz  (střídavý proud)
Konstrukce Vzduchová (kontakty pracují ve vzduchu při normálním atmosférickém tlaku)
Montáž D 09 až D 32  na DIN lištu  
Montáž D 40 až D 95   na DIN lištu a také s možností přišroubování  
Montážní poloha   horizontální i vertikální  
Odpovídají normě   ČSN EN 60 947-1
Příslušenství: čelní pomocné kontakty LA 1, tepelná relé LR 2 ..... atd.

Stykač ELES - MPC

Jmenovité výkony 3-fázových motorů při AC-3

Stykač ELES

typ

napětí

230V

napětí

400V

napětí

480V

napětí

660V

jednotka

-

MPC-D 09

2,2

4

4

5,5

kW

MPC-D 12

3

5,5

5,5

7,5

kW

MPC-D 18

4

9

9

10

kW

MPC-D 25

5,5

11

11

15

kW

MPC-D 32

7,5

15

15

18,5

kW

MPC-D 40

11

18,5

18,5

30

kW

MPC-D 50

15

22

22

33

kW

MPC-D 65

18,5

30

30

37

kW

MPC-D 80

22

37

37

45

kW

MPC-D 95

27

45

45

55

kW

obr: Stykač ELES - MPC s připojeným pomocným kontaktem LA 1 a tepelným relé LR 2

Střední příkon ovládacích obvodů:

Záběrový 50 Hz / Cos φ  0,75

MPC-D09 MPC-D12 MPC-D18 MPC-D25 MPC-D32 MPC-D40 MPC-D50 MPC-D65 MPC-D80 MPC-D95
70 VA 70 VA 70 VA 100 VA 100 VA 100 VA 250 VA 250 VA 250 VA 250 VA

Přídržný  50 Hz / Cos φ  0,3

MPC-D09 MPC-D12 MPC-D18 MPC-D25 MPC-D32 MPC-D40 MPC-D50 MPC-D65 MPC-D80 MPC-D95
8 VA 8 VA 8 VA 9 VA 9 VA 9 VA 26 VA 26 VA 26 VA 26 VA

Poznámka:

Stykače ELES jsou plně kompatibilní s dalším našim příslušenstvím ELES (čelní pomocné kontakty, tepelná relé) a jiným běžně dostupným na našem trhu, jako jsou boční pomocné kontakty, časovače, a další.

Všeobecné provozní podmínky pro vzduchové stykače

(kontakty pracují ve vzduchu při atmosferickém tlaku)

1. Montáž i údržbu musí provádět pouze osoba znalá a s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, která seznámí provozovatele s podmínkami bezpečného provozu:

- výrobek nesmí být použit k jiným účelům než je vyroben. 
- výrobek nesmí být svévolně upraven proti typovému provedení. 
- výrobek nesmí být provozován v jiné než v povolené pracovní poloze, pokud není změna sjednána s výrobcem. 
- výrobek nesmí být provozován na jiné napětí, proud a kmitočet, než na jaký byl vyroben, nebo odborně upraven. 

2. Výrobek musí být umístěn a zajištěn tak, aby byla znesnadněna manipulace osobám bez elektrotechnické kvalifikace,zejména dětem. 

3. Před každým novým uvedením do provozu například po opravě, údržbě apod. se osoba znalá musí přesvědčit, zda je obnoveno v plném rozsahu krytí a všechna opatření pro zajištění bezpečnosti. 

4. Při provozu je třeba dbát na to, aby nevzniklo nebezpečí požáru nebo výbuchu při vzniku plynů, výparů hořlavých kapalin a výskytu hořlavého prachu. 

5. Každá manipulace s výrobkem osobou znalou mimo měření izolovanými hroty měřícího přístroje musí být prováděna bez napětí

6. Výrobek nesmí být provozován v podmínkách a prostředí, které nezaručují bezpečný provoz. Např. umístění na hořlavém podkladu, kryt z hořlavého materiálu, nedokonalé krytí proti vniknutí cizích těles případě proti vodě nebo jiným kapalinám. 

7. Pro manipulaci na stykačích za provozu platí zásady pro obsluhu a práce pod napětím na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41. Rovněž je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od stykačů z hlediska možnosti výšlehu oblouku při vypínání stykače. 

Rozměry

Katalog výrobkůCeník ke stažení (doporučené koncové ceny)Kde nakoupit?Vyžádat schůzkuSrovnání 6 kA a 10 ka jističů do 63 A na českém trhuPřidejte svůj nápad!


odbytové oddělení - paní Adriana Jamná, tel. 518 335 216, mobil: 732 834 610, email : [email protected], 696 66  Sudoměřice nad Moravou 302, jednatel společnosti ing. Roman Hudeček, mobil: 603 542 347, [email protected]


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216