Odborné dotazy: Jednomodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6 kA (RCBO)


Nenašli jste hledanou odpověď? Zeptejte se našich odborníků

« Zpět na seznam témat

Obsah

 1. Proč se nedoporučuje testovat proudové chrániče „vadaskou“?
 2. Prosím o sdělení, zda se u jednomodulového proudového chrániče s nadproudovou ochranou pozná, jestli vypnul jako jistič nebo jako chránič. Způsob vyhledávání poruchy je dosti odlišný.
 3. Prosím o sdělení, v jakém stavu se bude nacházet jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou typu BONEGA PEP-6PJe (6 kA) po výpadku a následném obnovení el. napětí. Ve Vaší dokumentaci je uvedeno „ Elektronický = funkčně závislý na síťovém napětí“, není však jasné, zdali po výpadku el. napětí zůstane v zapnutém stavu nebo po obnovení el napětí bude zapotřebí jeho zapnutí - důležité pro chod zařízení, která musí zůstat v provozu i po výpadku a opětném obnovení napájení.
 4. Mohou se Vaše 2P RCBO "chráničojističe" označené PEP-15PJ používat i na nižší střídavé napětí než 230V?

Odborné dotazy a odpovědi

 1. Proč se nedoporučuje testovat proudové chrániče „vadaskou“?
 2. V praxi často dochází k mylnému očekávání, že spojení „modrého“ pracovního „N“ vodiče se „žlutozeleným“ zemnícím „PE“ vodičem v části vedení mezi proudovým chráničem a spotřebičem spolehlivě prověří kvalitu proudového chrániče. Opak je pravdou neboť na tento postup proudové chrániče totiž někdy zareagují vypnutím a někdy ne, i když je chránič ve stoprocentním stavu. Na toto nevhodné „zkratové propojení“ bude reagovat proudový chránič podle toho, zda bude obvod bez zátěže nebo se zátěží. Z obecného principu fungování proudového chrániče vyplývá, že v tomto případě není dostatečný energetický potenciál a tím pádem není důvod k tomu, aby chránič vypnul. Obecně platí:

  1. Proudový chránič musí reagovat na testovací tlačítko vždy bez ohledu na zátěž.
  2. Proudový chránič však nereaguje a ani nemá reagovat na spojení vodičů PE a N při minimální nebo nulové zátěži.
  3. Pokud po výměně nový chránič na „test“ zareaguje, znamená to pouze, že je nyní v obvodu vyšší zátěž a ne, že je původní chránič vadný (velmi častý omyl).
  4. Výměna proudového chrániče je v takovém případě zbytečná a znamená vícenáklady na straně montáže i výroby

  Ostatní chyby i při správných postupech testování:

  1. Testování se provede jen ve stavu úplného zapojení v rozvaděči. Výsledek pak může ovlivnit i stav samotného obvodu.
   Doporučení: v případě podezření poruchy je třeba proudový chránič testovat i bez zapojených výstupů !!! Pokud je v tomto případě plně funkční je třeba hledat poruchu v obvodu, spotřebiči, atd..
  2. Testovací tlačítko se drží po příliš dlouhou dobu a z proudového chrániče se po chvíli „line typický pach spálené izolace“. Elektronika není totiž stavěná na toto drastické zatížení.
   Doporučení: v případě, že proudový chránič nereaguje na krátké stlačení testovacího tlačítka je třeba zkontrolovat zda je (či jsou) přívodní fáze v pořádku. Pokud ano, tak je třeba proudový chránič vyměnit. Dlouhým držení tlačítka ještě nikdo proudový chránič „nerozhýbal“.
  3. Není dodrženo provádění pravidelných předepsaných testů. Podcenění této kontroly může vést až k zadření vypínacího mechanizmu. Intervaly předepisuje vždy výrobce. Velmi často mají výrobci část mechanizmu „zámku“ vyrobenu z kovu či mědi. Třecí plošky díky vzdušné vlhkosti korodují. Pokud se právě tato část pravidelným testováním „nečistí“ může dojít k naprostému zablokování a tím k úplnému vyřazení ochrany proti vyšším reziduálním proudům. Obvykle je předepsaný interval testování 1 x za 3 měsíce. Firma BONEGA má tuto část z plastu a proto i předepsaný interval testování je jen 1 x za 6 měsíců.

  Zpět na obsah

 3. Prosím o sdělení, zda se u jednomodulového proudového chrániče s nadproudovou ochranou pozná, jestli vypnul jako jistič nebo jako chránič. Způsob vyhledávání poruchy je dosti odlišný.
 4. Požadovanou funkci: jestli proudový chránič s nadproudovou ochranou reagoval na zkrat či tepelné přetížení (funkce jističe) nebo reagoval na vyšší než povolený svodový proud (funkce proudového chrániče) máme zřejmě jako jediní v Evropě vyřešené jen u dvoumodulového přístroje: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo_15ka.asp. Projevuje se „padnutím“ dělené páčky do středové signalizační pozice.

  U jednomodulového RCBO není na takový složitý mechanizmus dostatek místa. U tohoto přístroje je vyřešena jen signalizace poruchy pomocí středové pozice páčky, která odliší zda byl přístroj vypnut prstem nebo reagoval vnitřní mechanizmus. Více na: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo_6ka/bezpecnost.asp&v=bezpecnost-signalizace-poruchy

  Máte jistě pravdu, že způsob vyhledávání poruchy je pak dosti odlišný.

  Zpět na obsah

 5. Prosím o sdělení, v jakém stavu se bude nacházet jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou typu BONEGA PEP-6PJe (6 kA) po výpadku a následném obnovení el. napětí. Ve Vaší dokumentaci je uvedeno „ Elektronický = funkčně závislý na síťovém napětí“, není však jasné, zdali po výpadku el. napětí zůstane v zapnutém stavu nebo po obnovení el napětí bude zapotřebí jeho zapnutí - důležité pro chod zařízení, která musí zůstat v provozu i po výpadku a opětném obnovení napájení.
 6. Jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou typu BONEGA PEP-6PJe (6 kA) se bude nacházet po výpadku a následném obnovení el. napětí stále v pozici zapnuto. Popis „Elektronický = funkčně závislý na síťovém napětí“ znamená vyjádření principu vnitřního fungování podle normy (zjednodušeně lze uvést také elektronický).

  Zpět na obsah

 7. Mohou se Vaše 2P RCBO "chráničojističe" označené PEP-15PJ používat i na nižší střídavé napětí než 230V?
 8. Ano, mohou. Pro funkci jističe není rozhodující napětí, ale proud a také proudový chránič magnetický (nezávislý na síťovém napětí) bude funkční například i při AC napětí jen 24V. Pozor však na 1P RCBO označené jako PEP-6PJe nebo PEP-10PJe ve kterých jsou použity proudové chrániče na elektronickém principu (proudově závislé) u nichž je napájení postavené výhradně na 230V.

  Zpět na obsah

Pro přečtení více dotazů vyberte téma


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216